Uniwersytety Trzeciego Wieku zrzeszają dużą grupę seniorów, którzy chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach i zainteresowani są poszerzaniem swojej wiedzy. Dla policjantów to idealne miejsce do prowadzenia profilaktycznych pogadanek o bezpieczeństwie osób starszych. Mundurowi z katowickiej komendy wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach spotkali się wczoraj ze słuchaczami UTW w Mysłowicach.

Od początku roku na drogach naszego województwa doszło do 806 wypadków z udziałem osób w wieku 60+, w których 59 seniorów zginęło, a 499 zostało rannych. W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, które jako uczestnicy ruchu drogowego w okresie jesienno–zimowym są grupą szczególnie zagrożoną wypadkowością, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego katowickiej komendy wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach spotkali się wczoraj ze słuchaczami UTW w Mysłowicach.

W spotkaniu, poświeconym bezpieczeństwu w ruchu drogowym, udział wzięło blisko 100 słuchaczy. W związku z tym, że osoby starsze w przeważającej części należą do grupy tzw. niechronionych uczestników dróg, policjanci omówili zasady, których bezwzględnie powinni przestrzegać piesi i rowerzyści oraz zachęcali uczestników spotkania do noszenia elementów odblaskowych. Stróże prawa przypomnieli też o najważniejszych zmianach w przepisach dla kierujących pojazdami.

Na zakończenie spotkania wszyscy seniorzy otrzymali od policjantów odblaskowe opaski, które w znaczący sposób poprawiają widoczność i wpływają na poprawę bezpieczeństwa pieszych na drodze.

  • policjant i policjantka w trakcie prelekcji dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  • policjantka ruchu drogowego i policjant z mikrofonem podczas prelekcji dla seniorów
  • policjant i policjantka ruchu drogowego w trakcie spotkania z seniorami
  • zdjęcie wykonane zza pleców policjanta i policjantki. Przed nimi widownia sali konferencyjnej z seniorami.
  • policjantka ruchu drogowego wręczająca seniorom opaski odblaskowe
  • policjantka ruchu drogowego trzymająca opaski odblaskowe z napisem "Bezpieczny senior"