Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mysłowice

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach przeprowadzili akcję pod hasłem „Odłóż telefon i żyj!”. Działania te, mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych. W trakcie akcji policjanci informowali o zmieniających się przepisach dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w trakcie przechodzenia przez przejścia dla pieszych.

W trakcie trwania akcji, przy najczęściej uczęszczanych przejściach dla pieszych w mieście, umieszczone zostały napisy „Odłóż telefon i żyj!”. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach informowali pieszych o zmianie przepisów i wskazywali prawidłowe, zgodne z nowymi przepisami, zachowania w trakcie przechodzenia przez jezdnię, czy torowisko.

A oto jak zmieniły się przepisy w ustawie Prawo o ruchu drogowych, które obowiązują od 1 czerwca 2021 roku:

  • pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju;
  • pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem;
  • prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h;
  • kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszając prędkość, tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić mu pierwszeństwa;
  • zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji wokól;
  • kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.

Odłóż telefon i żyj!

  • policjantka i dwie kobiety
  • przejście dla pieszych, samochód i napis " odłóż telefon i żyj"