Konkurs na jednodniowego Prezydenta Mysłowic dla dzieci i młodzieży
Wielka szansa dla młodych liderów! Czy marzyłeś kiedyś o tym, by sprawować realny wpływ na sprawy swojego miasta? Teraz masz taką możliwość, dzięki wyjątkowemu konkursowi skierowanemu do młodzieży szkolnej.
  1. Konkurs "Zostań Prezydentem Mysłowic" zaprasza do twórczego wyrazu na temat przyjaznego miasta dla młodszych mieszkańców.
  2. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 maja, a prace można przedstawić w formie prezentacji lub plakatu.
  3. Adresowane do uczniów ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
  4. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury, a jego praca może przyczynić się do realnych zmian w mieście.

Już teraz młodzi ludzie mają szansę pokazać, jak widzą przyszłość Mysłowic. Organizatorzy, wśród których znajdują się Mysłowicki Ośrodek Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, chcą przez to wydarzenie dać młodzieży głos, który często jest pomijany w lokalnych debatach o rozwoju urbany. To doskonała okazja, by młodzi obywatele mogli realnie wpłynąć na kształtowanie przestrzeni wspólnej.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez kompetentne jury, które skupi się nie tylko na kreatywności, ale również na praktycznym podejściu do tematu. Adres, na który należy wysyłać prace to Kancelaria Prezydenta Miasta, Powstańców 1. Jest to szansa, by młodzi ludzie mogli poczuć, że mają realny wpływ na swoje otoczenie i przyszłość swojego miasta.

Konkurs ten jest nie tylko testem kreatywności, ale także platformą do wyrażania opinii młodych ludzi na temat ich codziennego środowiska. To inicjatywa, która podkreśla, że młodzież jest ważnym uczestnikiem lokalnej społeczności, zdolnym do przemyślenia i sugerowania zmian, które uczynią Mysłowice jeszcze bardziej przyjaznym miastem dla wszystkich mieszkańców.


Na podstawie: Mysłowicki Ośrodek Kultury