Do Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach wpłynęły podziękowania skierowane do Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji asp. szt. Marcina Kuźmy oraz Dzielnicowego rejonu Larysz, Morgi, Hajdowizna asp. szt. Adriana Bandziarowskiego. Mieszkanka Mysłowic podziękowała policjantom za ich wzorową postawę oraz szybkie rozwiązanie nieporozumienia z sąsiadem.