Kto jest patronem ministrantów – nie jeden, ale pięciu świętych

Ministranci zajmują się posługą podczas liturgii w trakcie Mszy świętej w kościele, ale również uczestniczą oni w innych wydarzeniach odbywających się w życiu wspólnoty. Nad ministrantami czuwa kilku świętych, którzy są ich patronami. Nie jest to zatem jedna, ale aż pięciu świętych Kościoła Katolickiego, których sylwetki powinien znać każdy kandydat na ministranta oraz ministrant.

Patron ministrantów – kto to jest?

Bardzo często można spotkać się właśnie z takim pytaniem – kim jest patron ministrantów? Można również uzyskać na nie różne odpowiedzi. Nawet wtedy, gdy są one odmienne, nie oznacza to wcale, że są one błędne.

W Kościele Katolickim nad ministrantami czuwa bowiem kilku świętych, którzy swoim życiem dali świadectwo wiary. Są to młodzi mężczyźni, którzy poświęcili swoje życie dla Boga i dzięki temu stali się świętymi.

Wobec tego podobnie jak wiedza dotycząca kwestii jak zadania ministranta czy herb ministrantów, ważne jest również wiedza dotycząca świętych, którzy sprawują opiekę nad ministrantami.

Kim są patroni ministrantów?

Jako że ministranci nie mają jednego patrona, należy podać wszystkie osoby, które zajmują się duchową opieką nad nimi.

Za patronów ministrantów uznaje się poniższe osoby:

  1. św. Stanisław Kostka SJ
  2. św. Tarsycjusz
  3. św. Alojzy Gonzaga SJ
  4. św. Dominik Savio
  5. św. Jan Berchmans SJ

Najstarszym z powyższych świętych jest Tarsycjusz, który żył w okresie cesarstwa rzymskiego. Został on zabity przez pogan i zginął za swoją wiarę w młodym wieku. Jest on opiekunem ministrantów oraz młodzieży.

Za patrona ministrantów uznaje się również świętego Stanisława Kostkę. Wywodzi się on z niewielkiej wsi na Mazowszu, natomiast został on wysłany przez rodzinę do Wiednia, a następnie stamtąd udał się do Rzymu, ponieważ chciał związać się na stałe z Kościołem. Niestety, zmarł w młodym wieku.

Serwisy dla ministrantów – dowiedz się więcej!

Aby uzyskać więcej informacji, które będą pomocne dla ministrantów, można obecnie skorzystać ze specjalnych serwisów internetowych przeznaczonych dla nich.

Dzięki tym serwisom można uzyskać więcej pomocnych wskazówek, porad, sprawdzić modlitwy, dowiedzieć się, jaki jest logo ministrantów oraz sprawdzić sylwetki patronów ministrantów.

Więcej informacji dotyczących patronów ministrantów oraz innych informacji ważnych dla ministrantów można również uzyskać w trakcie spotkań odbywających się w kościele. Dostępne są również różne publikacje dla ministrantów, które można otrzymać od swojego opiekuna.