Policjanci ruchu drogowego prowadzili wczoraj działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Miały one na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg, którzy podczas wypadków są szczególnie narażeni na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń. W trakcie działań mundurowi ujawnili w sumie 45 wykroczeń popełnionych przez kierujących i 1wykroczenie popełnione przez pieszego.

Genezą policyjnych działań „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu, a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim.

Działania „NURD” wpisują się w szereg zadań realizowanych przez Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nadzorem objęte zostały miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych, czyli przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. Jednocześnie policjanci przekazywali uczestnikom ruchu drogowego informacje o zagrożeniach na drodze oraz potrzebie znajomości i przestrzegania przepisów prawa.

W trakcie policyjnej akcji stróże prawa ujawnili 45 wykroczeń popełnionych przez kierowców i 1 popełnione przez pieszego. Najczęstszym wykroczeniem było przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych -21cprzypadków. Mundurowi ujawnili również 2 przypadkiwyprzedzania w rejonie przejścia dla pieszych i 4 przypadki nieustąpienia pierwszeństwa pieszym w rejonie przejścia dla pieszych. Policjanci ukarali również mandatem karnym jednego pieszego,którzy przechodzili przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. W sumie policjanci nałożyli wczoraj 34 mandaty karne, zastosowali 10 pouczeń i sporządzili 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Mysłowicach. 

Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Apelujemy także do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozsądek na drodze oraz używanie elementów odblaskowych w trosce o własne bezpieczeństwo nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych drogach, także w obszarze zabudowanym. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego czy rowerzysty, przez co kierujący pojazdem ma więcej czasu na wykonanie odpowiedniego manewru.

Przypominamy, że zgodnie z nowym taryfikatorem obowiązującym od 01.01.2022 r.:

- Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście grozi mandat karny w wysokości 1500 .

- Za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem grozi mandat karny w wysokości 1500 .

- Za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym grozi mandat karny w wysokości 1000 .

  • policjanci kontrolujący pojazd zaparkowany w niewłaściwy sposób
  • policjant kontrolujący pojazd
  • policjant dokonujący pomiaru prędkości