Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, iż udziela pomocy zgodnie z INSTRUKCJĄ POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ.

Osoby objęte kwarantanną na terenie miasta Mysłowice, z którymi nie skontaktują się pracownicy tut. Ośrodka, a wymagają pomocy żywnościowej - w szczególności osoby starsze, niepełnosprawne i samotne - proszone są o kontakt pod numerami telefonów:

  • w  godzinach 8.00-15.00  - tel. 506-760-168
  • w godzinach 15.00-19.00 - tel. 798-980-406

Całodobowo można również kontaktować się z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mysłowicach pod numerem telefonu: 32/316-00-40