Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mysłowice

W minionym tygodniu w naszej komendzie gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych im. Korczaka, Zespołu Szkół Sportowych oraz Szkół Podstawowych nr 5 i 15.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych prowadzonych w świetlicy straży miejskiej. Wszystkie klasy w ramach realizacji cyklu „Kino ze Strażą Miejską Mysłowice” brały udział w programie o nazwie „ Florka”. Głównym celem programu jest przypomnienie i utrwalenie uczniom zasad bezpiecznego zachowania wobec osoby nieznajomej. W trakcie zajęć wyświetlany jest film edukacyjny, podczas którego strażnik miejski omawia mogące się wydarzyć sytuacje oraz podaje sposoby na uniknięcie zagrożenia. Uczniowie poprzez zabawę umiloną wspólnym jedzeniem popcornu uczyli się jak być bezpiecznym.

oprac. D. Garszczynska