Do Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach wpłynęły podziękowania skierowane do policjantów którzy zatrzymali jej męża, który od długiego czasu stosował wobec niej przemoc domową. Podziękowanie te kierowane są w szczególności do dzielnicowego, który zastosował wobec mężczyzny zakaz zbliżania się i nakaz opuszczenia mieszkania.

O interwencji, której dotyczą podziękowania pisaliśmy tutaj.