UWAGA!!!

Zgodnie z Poleceniem Nr 43/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 roku dot. działań informacyjnych mających na celu zastosowanie się mieszkańców do zaleceń służb sanitarnych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Cov-2, Straż Miejska Mysłowice informuje:

 1. Od dnia 25.03.2020 r. w związku z podejmowanymi przez rząd działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w czasie obowiązywania stanu epidemii zalecamy i apelujemy o rozsądek i zastosowanie się do następujących zasad:
  • myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu
  • zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką, kiedy kaszlesz lub kichasz
  • zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od osób które kaszlą lub kichają
  • unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust
  • jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego
 2. Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
  • dojazdu do pracy, jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością
  • wolontariatu, jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa
 3. Ponadto:
  • Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin
  • Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi. Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi
  • Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych. Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
  • Zakłady pracy. Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji
  • Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują. Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej

Wciąż także obowiązuje 14-dniowa kwarantanna dla powracających z zagranicy.

oprac. M. Sroka