Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mysłowice

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasiło konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Termin nadsyłania prac do 6 czerwca 2019r.

logo kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Temat konkursu na MEM internetowy i animację w formacie GIF brzmi „Narkotyki i dopalacze zabijają” i ma dotyczyć w szczególności uświadamiania młodych ludzi na temat niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy.

UWAGA ! Termin przesyłania propozycji konkursowych został przedłużony do 6 czerwca 2019 r.

Więcej na temat konkursu, w tym regulamin i oświadczenie znaleźć można na stronie internetowej konkursu.