Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mysłowice

Od 6 maja br. w poniedziałki Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) Urzędu Miasta Mysłowice pracować będzie w godzinach 7.30 – 18.00. W tych dniach do dyspozycji klientów będą pracownicy Zespołów ds. Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz Wydziału Budżetu wykonujący pracę w BOM.