Franczyza to działalność gospodarcza będąca kooperacją dwóch przedsiębiorstw. Pierwszy, zwany franczyzodawcą, będący rozpoznawalną firmą o ustalonym modelu biznesowym udziela drugiemu, czyli franczyzobiorcy, wiedzy, technologii oraz prawa korzystania za określone w umowie wynagrodzenie.

Zawierają oni umowę franczyzy, w której franczyzobiorca jest zobowiązany do używania know-how oraz nazwy i znaków towarowych franczyzodawcy. Natomiast franczyzodawca otrzymuje określony udział w wygenerowanych zyskach.

Ten rodzaj biznesu można podzielić ze względu na następujące kryteria: rodzaj działalności, rodzaj przekazywanego know-how, organizację systemu:

a) podział ze względu na rodzaj działalności:

 • franczyza handlowa - polega na sprzedaży asortymentu udostępnianego przez franczyzodawcę. Franczyzodawca przejmuje wizualizację sklepu, wiedzę sprzedażową i znaki towarowe. Stosuje się ją głównie w sklepach odzieżowych, obuwniczych, spożywczych i stacjach paliw,
 • franczyza dystrybucyjna - franczyzodawca otrzymuje także dostęp do receptur, oprogramowania i metod wykonania usługi. Przykładami franczyzy dystrybucyjnej są podmioty działające w branży restauracyjnej lub bankowej,

b) podział ze względu na rodzaj know-how:

 • franczyza dystrybucji produktu - współpraca na linii dostawca-sprzedawca. Franczyzodawca oferuje prawo korzystania z marki i sprzedaż jego towarów bez specjalistycznego wsparcia i planów marketingowych,
 • franczyza koncepcji działalności - franczyzodawca oferuje pełne wsparcie dla franczyzobiorcy. Udostępnia podręcznik operacyjny a także przeprowadza szkolenia,

c) podział ze względu na organizację systemu:

 • franczyza bezpośrednia - bezpośrednia umowa między stronami franczyzy. Franczyzodawca sam udziela licencji i kontroluje przestrzeganie umowy przez franczyzobiorcę. Pomaga także w prowadzeniu biznesu,
 • franczyza wielokrotna - franczyzobiorca prowadzi więcej niż jedną jednostkę. Ma obowiązek utworzenia ustalonej liczby punktów sprzedaży w danym czasie,
 • masterfranczyza - franczyzobiorca korzysta z umowy na wyłączność. Przejmuje gros obowiązków
 • franczyzodawcy i otrzymuje swobodę działania. Ten model jest wykorzystywany we franczyzach międzynarodowych ze względu na różnice w uwarunkowaniach prawnych w poszczególnych krajach.
 • przedstawicielstwo regionalne - przedsiębiorstwa zatrudniają pośredników wyspecjalizowanych w wyszukiwaniu franczyzobiorców.

Franczyza - jak działa? Jakie są jej rodzaje?

Zalety

Franczyza jest dobrym początkiem na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ponieważ:

 • franczyzobiorca jest wspierany przez duże przedsiębiorstwo w wielu kwestiach, na przykład w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, pomocy w otwieraniu punktu sprzedaży oraz przeprowadzaniu szkoleń,
 • korzysta z efektywnego modelu biznesowego,
 • minimalizuje ryzyko wypadnięcia z rynku poprzez działalność pod znaną nazwą,
 • nie generuje kosztów związanych z marketingiem i reklamą,
 • nie musi obawiać się o dostawę, ponieważ franczyzodawca zapewnia mu towar.

Należy pamiętać, że decydując się na umowę franczyzy mały przedsiębiorca może zostać zmuszony przyjąć obowiązujące standardy oraz przyjmowanie produktów tylko od określonych dostawców.

Więcej informacji:

Jeżeli interesujesz się franczyzą, wejdź na stronę https://franczyzawpolsce.pl/ i dowiedz się więcej - raporty, aktualności i nie tylko