Szanowni Mieszkańcy Mysłowic,

mam przyjemność przekazać Państwu „Mysłowicki Przewodnik Informacyjny o Dostępnych Formach Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”, zawierający kompleksową bazę mysłowickich instytucji ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjnej, udzielających świadczeń osobom dotkniętym problemami zdrowia psychicznego, ich rodzinom oraz najbliższym.

Głównym celem przyświecającym wydaniu niniejszej publikacji jest w szczególności ułatwienie dostępu do niezbędnych informacji dotyczących uzyskania pomocy oraz dostępu do udzielanych świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego na terenie naszego miasta, jak również podniesienie świadomości i zwrócenie szczególnej uwagi na ludzi dotkniętych problemami zdrowia psychicznego, których liczba - z uwagi na szybkie tempo życia, stres, problemy rodzinne - z roku na rok rośnie.

Przekazując tę publikację głęboko wierzę, że będzie ona pomocnym narzędziem w walce z przeciwnościami i trudnościami, pojawiającymi się w codziennej opiece nad osobami dotkniętymi zaburzeniami psychicznymi.

 

Dariusz Wójtowicz
Prezydent Miasta Mysłowice