Policjanci z Mysłowic walczą o miejsce w turnieju
W mysłowickiej komendzie policji odbyły się eliminacje do prestiżowego turnieju "Patrol Roku 2024". Test wiedzy zawodowej wyłonił dwóch funkcjonariuszy, którzy będą reprezentować miasto na etapie wojewódzkim. To wydarzenie nie tylko sprawdza ich wiedzę, ale także doskonali umiejętności niezbędne w codziennej pracy.
  1. Eliminacje do turnieju "Patrol Roku 2024".
  2. Test wiedzy zawodowej dla policjantów prewencji.
  3. Wyłoniono dwóch reprezentantów na etap wojewódzki.
  4. Doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Wczoraj w lokalnej komendzie policji przeprowadzono eliminacje do turnieju "Patrol Roku 2024". Funkcjonariusze referatu patrolowo-interwencyjnego musieli zmierzyć się z testem wiedzy zawodowej, który składał się z 40 pytań. To wydarzenie ma na celu nie tylko wyłonienie najlepszych, ale również jest formą doskonalenia zawodowego dla policjantów prewencji, tych, których najczęściej spotykamy na ulicach.

Turniej "Patrol Roku" odbywa się już po raz dwudziesty ósmy, a jego głównym celem jest podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy. Na etapie wojewódzkim wyłonione pary patrolowe muszą wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również sprawnością fizyczną oraz umiejętnościami praktycznymi. To wyjątkowe wyzwanie sprawdza ich gotowość do działania w różnorodnych sytuacjach, z jakimi mogą się spotkać podczas służby.

Eliminacje w komendzie miały na celu wyłonienie dwóch najlepszych policjantów, którzy będą reprezentować miasto na etapie wojewódzkim. Test wiedzy zawodowej, który przeszli, to zaledwie pierwszy krok w drodze do ogólnopolskiego finału. Funkcjonariusze, którzy wypadli najlepiej, będą musieli teraz przygotować się na kolejne wyzwania, które czekają ich na wyższym szczeblu turnieju.

Warto podkreślić, że takie inicjatywy nie tylko integrują środowisko policjantów, ale również motywują ich do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji. Dzięki nim mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc, że lokalna policja jest dobrze przygotowana do skutecznego działania w każdej sytuacji.


KMP w Mysłowicach