Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mysłowice

Policjanci mysłowickiej drogówki i Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą wraz funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili wczoraj na terenie naszego miasta kontrole pojazdów ciężarowych. Mundurowi sprawdzali m.in. legalność przewożonych odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku. Policjanci zwracali szczególną uwagę na sposób załadunku, a także na zgodność ich zawartości z posiadanymi dokumentami przewozowymi.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą mysłowickiej komendy prowadzili wczoraj działania z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego. Głównym celem akcji było ograniczanie nieprawidłowości związanych z przewozem drogowym towarów, w tym także odpadów. Stróże prawa zwracali szczególną uwagę na sposób załadunku, oznakowanie pojazdu, a także na zgodność ich zawartości z posiadanymi dokumentami przewozowymi. Tradycyjnie sprawdzano także stan techniczny kontrolowanych pojazdów, uprawnienia kierowców oraz ich stan trzeźwości. Mundurowi skontrolowali w sumie 50 pojazdów, w tym 17 przewożących odpady. Stróże prawa ujawnili dwa naruszenia dotyczące czasu pracy oraz zatrzymali kierowcę mana, u którego stwierdzono ingerencję w działanie tachogarfu. Sprawą 65-letniego mieszkańca Rudy Śląskiej zajmie się sąd.

Ponownie przypominamy właścicielom firm transportowych i kierowcom pojazdów dostawczych przed poważnymi konsekwencjami nielegalnego transportowania odpadów niebezpiecznych. Przypominamy, że każdy kierowca samochodu przewożącego ładunek powinien posiadać dokumenty potwierdzające fakt przewożenia danej substancji. W przypadku niezgodności dokumentacji ze stwierdzonym stanem faktycznym lub braku zezwolenia na przewóz substancji niebezpiecznych, samochód zostanie zabezpieczony do czasu decyzji urzędników odnośnie utylizacji odpadów. Do czasu wydania decyzji pojazd może przez dłuższy czas stać na parkingu, w wyniku czego generowane będą straty przewoźnika.

Ponadto, zarówno firmie jak i kierowcy, który nie posiada stosownych uprawnień i dokumentów, grożą poważne konsekwencje takiego postępowania. Osoby te mają obowiązek wstępnej weryfikacji i kontroli przewożonego ładunku oraz wymaganych dokumentów przewozowych. Należy zawsze zwracać uwagę komu wynajmujemy środek transportu, ponieważ przez nieuczciwych zleceniodawców pojazdy mogą zostać zabezpieczone i w tym czasie nie będą przynosiły zysku. Zalecamy daleko idącą rozwagę i odpowiednie sprawdzenie osób i firm, którym wynajmowane są samochody.

  • napis Inspekcja Transportu Drogowego na masce samochodu
  • Policjant trzymający w ręce tarcze do zatrzymywania pojazdów
  • policjant ruchu drogowego i funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego obserwują ruch pojazdów
  • policjant ruchu drogowego i funkcjonariusz ITD zatrzymują do kontroli samochód dostawczy
  • policjant ruchu drogowego i funkcjonariusz ITD podczas kontroli kierowcy samochodu dostawczego
  • policjant ruchu drogowego i funkcjonariusz ITD kontrolują przewożony ładunek