W miniony weekend funkcjonariusze straży miejskiej wzięli aktywny udział w dwóch festynach prowadzonych na terenie miasta.

Parafiada Brzęczkowice

W trakcie Parafiady organizowanej przez parafie Matki Boskiej Bolesnej w Brzęczkowicach, strażnicy przeprowadzili m.in. konkurs ekologiczny – mający na celu sprawdzenie jak mysłowiczanie radzą sobie z segregacją śmieci we własnych domach, konkursy sprawnościowe – przeznaczone dla dzieci i dorosłych oraz znakowanie rowerów. Podczas imprezy na naszym stanowisku znajdowały się licznego rodzaju ulotki dotyczące m.in. prawidłowego rozpalania w piecu, sprzątania po swoim psie oraz prawidłowego parkowania w miejscach do tego wyznaczonych, strażnicy rozdawali również drobne elementy odblaskowe dla każdego mieszkańca. Dodatkowo dla dzieci zostało stworzone odrębne miejsce, przy którym mogły kolorować ekologiczne kolorowanki lub rozwiązywać przygotowane wcześniej zagadki.

Festyn Rodzinny w SP Nr 10

8.06.2019 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej Mysłowice zostali zaproszeni przez uczniów oraz grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 10 do wspólnej zabawy. Podczas tego wydarzenia nasi strażnicy mieli okazję przypomnieć dzieciom, jak prawidłowo i bezpiecznie zachowywać się w ruchu drogowym, dzieci mogły wziąć udział w zabawie z programem „Autochodzik” który podczas szkolnych imprez cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na zakończenie zabawy uczniowie otrzymali od strażników odblaski.

oprac. D. Garszczynska