O tym jak niebezpieczne jest uzależnienie od alkoholu czy substancji psychoaktywnych rozmawiał wczoraj profilaktyk z mysłowickiej komendy z pracownikami KWK Mysłowice- Wesoła. Policjant przypomniał zgromadzonym o szkodliwości działania tych substancji i wskazał instytucje, które mogą udzielić wsparcia osobom uzależnionym. Nie zabrakło również informacji na temat konsekwencji pracy pod ich wpływem.

Profilaktyk z mysłowickiej komendy najczęściej przeprowadza prelekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli w naszym mieście. Czasem jednak zwracają się do niego inne instytucje, które takich prelekcji potrzebują. Tym razem asp. szt. Patryk Paturalski spotkał się z pracownikami KWK Mysłowice- Wesoła, by porozmawiać z nimi o problemie uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. O tym, jak poważny jest to problem, nie trzeba przypominać, jednak w trakcie takiej prelekcji warto wskazać instytucje, które mogą pomóc osobie uzależnionej. Mundurowy opisał różne konsekwencje korzystania z używek, zarówno zdrowotne, jak i prawne. Podzielił się również tym, jak rozpoznać osobę pod wpływem takich substancji z pracownikami, którzy pełnią funkcje kierownicze. Policjant przypomniał również o tym, co grozi za przyjście do pracy pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających.

  • policjant w trakcie prelekcji dla pracowników kopalni
  • policjant w trakcie prelekcji dla pracowników kopalni
  • policjant w trakcie prelekcji dla pracowników kopalni