Po raz kolejny na mysłowickich ulicach służbę pełnią słuchacze Szkoły Policji w Katowicach. Młodzi adepci pod okiem doświadczonych mundurowych uczyć się będą policyjnego rzemiosła i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Trzech z nich po ukończeniu kursu podstawowego zasili naszą jednostkę.

Już po raz kolejny na ulicach naszego miasta służbę  pełnią słuchacze katowickiej szkoły policji. Młodzi adepci uczą się policyjnego rzemiosła od swoich bardziej doświadczonych kolegów podczas wspólnych służb zarówno z policjantami z patrolówki jak i z dzielnicowymi. Do końca tego tygodnia będą patrolować ulice miasta, dbając tym samym o bezpieczeństwo mieszkańców.

Służby terenowe to jeden z etapów szkolenia policyjnego. W ten sposób kursanci mogą wykorzystać zdobytą wiedzę podczas prawdziwych interwencji i przygotować się do służby w swoich jednostkach macierzystych. Do takich służb w naszym mieście skierowano cztery osoby, z których trzy po ukończeniu szkolenia podstawowego zasilą naszą jednostkę.

  • zdjęcie przedstawia policjantów w pomieszczeniu biurowym w trakcie odprawy.
  • zdjęcie przedstawia policjantów w pomieszczeniu biurowym w trakcie odprawy.
  • zdjęcie przedstawia zbliżenie na plecak z napisem szkoła policji w katowicach