Policjanci z mysłowickiej drogówki prowadzili w środę działania pn. „Nie jeżdżę na pamięć, pamiętam o przepisach- bezpiecznie na skrzyżowaniach”. Celem działań jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowań. W trakcie akcji mundurowi ujawnili 7 wykroczeń.

Policyjna akcja przeprowadzona była w środę (17.11.) w godzinach 10:00-13:00, a jej celem była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach. W ramach akcji mundurowi obserwowali skrzyżowania, zwracając szczególną uwagę na kierowców niestosujących się do przepisów dotyczących pierwszeństwa, czy zatrzymywania się na tak zwanej zielonej strzałce. W trakcie kontroli policjanci przypominali również kierującym o tym, by zwracali uwagę na zmieniające się przepisy, oraz stosowali się do znaków drogowych, a nie „jeździli na pamięć”.W trakcie działań mundurowi ujawnili w sumie 7 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami.

Przypominamy zatem:

„Zielona strzałka” oznacza jedynie WARUNKOWE pozwolenie na wjazd za sygnalizator.

A zatem, jaki warunek musimy spełnić, żeby wykonać manewr skrętu? Otóż kierujący pojazdem, musi przede wszystkim ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu. Najpierw musi ustąpić pierwszeństwa pieszym, którzy są na wyznaczonym przejściu dla pieszych i w tym momencie mają zielone światło, a następnie dojeżdżając do jezdni poprzecznej, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które poruszają się po tej drodze, ponieważ one również mają zielone światło dla swojego kierunku ruchu. Przypominamy, że w chwili, gdy zostaje wyświetlona „zielona strzałka”, na sygnalizatorze równocześnie jest wyświetlany czerwony sygnał świetlny. Kierujący pojazdem ma obowiązek zatrzymania się.

Zielona strzałka nie jest równoznaczna z zielonym światłem!

Warto również wiedzieć, że zielona strzałka sygnalizatora S-2 może być również z lewej strony pasa ruchu, wówczas na tej samej zasadzie i warunkach, dozwolony jest skręt w lewo, dozwolone jest również zawracanie na skrzyżowaniu, o ile nie zabrania tego znak „zakaz zawracania”.

  • funkcjonariusz policji wraz z kierującym w trakcie kontroli
  • funkcjonariusz policji wraz z kierującym w trakcie kontroli
  • funkcjonariusz policji wraz z kierującym w trakcie kontroli