Mysłowiccy mundurowi codziennie wyruszają do osób objętych kwarantanną. Sprawdzają czy przebywają one w wyznaczonych miejscach. Działania te mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Jednym z wielu zadań policjantów jest kontrola osób przebywających na kwarantannie. Kontakt z tymi osobami oczywiście realizowany jest w sposób bezpieczny dla obu stron. Policjanci będą też zbierać informacje o tym, czy osoba objęta decyzją o kwarantannie stosuje się do postanowień tej decyzji. Jeśli okaże się, że nie, informacja taka zostanie przekazana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, która może wynosić nawet 5 tys. zł. Ponadto wobec takiej osoby prowadzone będą czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 kw. Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 500 zł. Jeśli zaś z miejsca wyznaczonego oddali się osoba, u której potwierdzono zakażenie – taka osoba odpowiadać będzie zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwa przewiduje karę 1 roku więzienia.

Przypominamy, że czynności kontrolnych dokonywać będą wyłącznie policjanci umundurowani – prosimy o zgłaszanie wszelkich przypadków prób podszywania się pod funkcjonariuszy i apelujemy o nieotwieranie takim osobom drzwi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pamiętajmy, że możliwa jest telefoniczna weryfikacja tożsamości funkcjonariusza. Wszelkie numery kontaktowe komendy znajdują się na stronie internetowej KMP w Mysłowicach, stronie BIP KMP w Mysłowicach oraz w aplikacji Moja Komenda.

Kolejnym zadaniem policjantów jest kontrola, czy przedsiębiorcy – właściciele firm i lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych stosują się do ograniczeń nałożonych na nich Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia w RP stanu zagrożenia epidemicznego. Jeśli nie – poniosą oni odpowiedzialność przewidzianą w art. 54 KW.

Apelujemy do wszystkich o stosowanie się do wydanych zakazów i zaleceń – ten trudny czas to dla nas wszystkich wielka próba postaw społecznych i odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i pozostałych członków naszej społeczności.

  • Policjanci podczas kontroli osób objętych kwarantanną
  • Policjanci podczas kontroli osób objętych kwarantanną
  • Policjanci podczas kontroli osób objętych kwarantanną