INFORMACJA ZE SZTABU KRYZYSOWEGO

 

  • 11 marca, godz. 8.30 – na sali posiedzeń Rady Miasta odbyło się spotkanie władz miasta z kierownikami jednostek podległych, służbami mundurowymi oraz przedstawicielem duchowieństwa. Tematem przewodnim było omówienie wszystkich zadań prewencyjnych związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Informacje o działaniach jakie stoją przed nami przedstawili prezydenci Dariusz Wójtowicz i Wojciech Chmiel, dyrektor Szpitala nr 2 Grzegorz Nowak i dyrektor Kancelarii Prezydenta Michał Woźniczko. Na chwile obecną w Mysłowicach nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. Dzisiaj zapadną decyzje związane z ewentualnym ograniczeniem działalności jednostek kultury, sportu, opieki społecznej i opiekuńczej. Wszystkie informacje o działaniach prewencyjnych w Mysłowicach będą przekazywane na bieżąco na stronach Urzędu Miasta Mysłowice i Telewizji Mysłowice ITVM.
  • 11 marca, godz. 10.00 – Zapadła decyzja o zawieszeniu działalności jednostek kultury i sportu w Mysłowicach. Mysłowicki Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Miasta Mysłowice, Centralne Muzeum Pożarnictwa, Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach nie będą funkcjonowały od 12 marca br. do odwołania.
  • 11 marca, godz. 10.30 – Do posiedzenia sztabu dołączyła zastępca dyrektora Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach – Ewa Dereczenik.
  • 11 marca, godz. 11.00 – Zgodnie z decyzją Premiera RP Mateusza Morawieckiego od jutra tj. 12 marca br. placówki edukacyjne na terenie Mysłowic zostają zamknięte.

żródło: UM Mysłowice