Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mysłowice

Policjanci ruchu drogowego prowadzili wczoraj krajowe działania pn. "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Celem działań była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz podniesienie ich świadomości w zakresie zagrożeń na drodze. W trakcie akcji mundurowi ujawnili w sumie 27 wykroczeń popełnionych przez kierujących i 4 przez pieszych.

Policyjna akcja prowadzona była w godzinach 6.00 - 22.00, a jej celem była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz podniesienie ich świadomości w zakresie zagrożeń na drodze. W ramach akcji policjanci obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne.

W trakcie działań mundurowi ujawnili w sumie 31 wykroczeń, z czego 27 popełnili kierujący względem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Najczęstszym wykroczeniem było przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych oraz wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, co jest bardzo niebezpiecznym zachowaniem.

Przypominamy:

art. 26 ust. 3 pkt 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym

Kierującemu pojazdem zabrania się:

1)  wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

  • policjanci ruchu drogowego podczas działań NURD
  • policjanci ruchu drogowego podczas działań NURD
  • policjanci ruchu drogowego podczas działań NURD
  • policjanci ruchu drogowego podczas działań NURD
  • policjanci ruchu drogowego podczas działań NURD
  • policjanci ruchu drogowego podczas działań NURD