W związku z planowanym w dniu 18 maja (sobota) biegiem ulicznym na dystansie 5km z okazji 100-lecia PCK oraz Nocnym Rajdem Rowerowym informujemy o mogących występować w tym dniu utrudnieniach w ruchu drogowym.

Zaplanowany w godzinach 11.00 -12.30 II Bieg Krwiodawców z okazji 100-lecia PCK na dystansie 5km, którego trasa obejmuje ul. Stadionową i ul. Partyzantów do ronda na ul. Mikołowskiej, spowoduje całkowite wyłączenie ul. Stadionowej i Partyzantów z ruchu pojazdów w w/w godzinach. Ruch odblokowany zostanie po zakończeniu sportowych zmagań i uprzątnięciu trasy przez służby porządkowe.

Kolejnym wydarzeniem w tym dniu jest Nocny Rajd Rowerowy, który rozpocznie się o godzinie 21.00 na ul. Stadionowej. Uczestnicy rajdu przejadą m.in. ul. Obrzeżną Zachodnią, Leśną, Laryską, Marii Konopnickiej, Reja, Kolejową, Oświęcimską, Powstańców, Gwarków, Sosnowiecką, a zmagania zakończą na ul. Szabelnia około godziny 00.30. Na czas przejazdu rowerzystów w/w ulicami mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym.