Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mysłowice

Po raz kolejny do naszej Komendy wpłynęły podziękowania dla funkcjonariuszy Zespołu Profilaktyki i Ochrony Środowiska za wzorowo prowadzone zajęcia dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta:

Podziękowania

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za umożliwienie i zorganizowanie zajęć dla dzieci klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego w Mysłowicach. Zajęcia były organizowane w świetlicy profilaktycznej siedziby Straży Miejskiej w Mysłowicach w dniu 09.05.2019 r.
Uczniowie klas pierwszych, a także wychowawcy oraz pedagog byli bardzo zadowoleni z wyjazdu do Państwa świetlicy, z prowadzonych w niej zajęć z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa oraz z możliwości zobaczenia filmu „Florka”. Na koniec zajęć pracownicy Straży Miejskiej przygotowali dla dzieci poczęstunek.
W związku z powyższym dzieci nie mogą doczekać się kolejnego wyjazdu i aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych w świetlicy profilaktycznej Straży Miejskiej. Jeszcze raz dziękujemy.


Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Alfreda Szklarskiego w Mysłowicach
ul. Piastów Śląskich 8
41-408 Mysłowice
tel 32 222 47 18

Katarzyna Halska

Pedagog szkolny