Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mysłowice

W dniu dzisiejszym strażnicy miejscy podczas patrolu Promenady dostrzegli niepokojące zadymienie. Podczas kontroli terenu okazało się, że jego żródłem jest płonąca altanka. Poprzez dyżurnego Komendy Straży Miejskiej na miejsce została wezwana Straż Pożarna. Strażnicy dokonali kontroli i nie ujawnili żadnej osoby, która mogłaby zoastać pokrzywdzona w pożarze. Pożar został ugaszony dzięki szybkiej reakcji strażników oraz strażaków.

oprac. G. Januszewicz